Informacja o wycofaniu ze sprzedaży drabiny teleskopowej przegubowej KP 44 DP.

 

Informujemy , że firma Kp Trade Krzysztof Puk wycofuje ze sprzedaży drabinę przegubową KP 44 DP .Drabina sprzedawana była w okresie od dnia 10.12.2015 do dnia 11.02.2016. Powodem wycofania jest niezgodność drabiny z normą PN-EN 131-4:2007 - w pozycji pomostu wysokość podłoża od górnej krawędzi pomostu nie może przekraczać 1000 mm - w przypadku drabiny KP 44 DP wysokość ta wynosi 1260 mm. Ponadto drabina może stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na brak wymaganych przez normę PN-EN 131-3:2007 oraz normę PN-EN 131-4:2007 oznaczeń i informacji dotyczących ich właściwej eksploatacji  , co może z kolei znacznie utrudnić użytkownikom tej drabiny właściwą ocenę zagrożeń związanych z drabiną w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu ich użytkowania oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom .

Klienci , którzy kupili przedmiotową drabinę mogę dokonać jej zwrotu po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym formy odbioru drabiny.

W razie dodatkowych pytań dotyczących tej drabiny klienci mogą się kontaktować się z firmą Kp Trade Krzysztof Puk pod numerem telefonu 739292502 od poniedziałku do piątku z godzinach 8.00-17.00 lub drogą e-mail kptrade@poczta.fm - dzięki czemu będziemy mogli odnieść się do każdego zgłoszenia indywidualnie . 

 

Z poważaniem

Zespół Kp Trade Krzysztof Puk