Sposoby płatności


1. W sklepie internetowym www.centrumdrabin.pl płatności za Towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób:
a.        gotówką przy odbiorze Towaru do rąk dostawcy,
b.        przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr  03 1140 2004 0000 3702 7526 1231 prowadzony przez Mbank
c.        przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej - PayU, prowadzącym działalność operacyjną pod adrese: http://www.payu.pl,
2.         Klient nie może łaczyć różnych form płatności za jedno zamówienie.
3.         Klient, który wybrał opcję płatności przelewem lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU  jest zobowiązany do uiszczenia należności w  terminie, który nie spowoduje opóźnienia w płatności za Towary i obciążenia lienta odsetkami w wysokości ustawowej. Roszczenie o zapłatę za Towary i koszty przesyłki powstaje z chwilą dostarczenia Towarów.
4.          Płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności PayU  mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do osługiwania się danym instrumentem na warunkach ustalonych pomiędzy Klientem, a podmiotem - operatorem danego systemu płatności lektronicznej.
5.              Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU:
a.         Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
b.        Sklep w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU za pośrednictwem Systemu PayU.
c.         Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w sklepie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem SystemuPayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
d.        w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera SystemuPayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,
e.        w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu PayU będącego bankiem,
f.          w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu PayU.
g.         W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
6.              Bezpieczeństwo transakcji zapewniają i gwarantują PayU S.A. operator systemu Platnosci.pl